MPS

Usługa Zarządzania Drukiem (MPS) od firmy BROTHER

System Zarządzania Drukiem jest idealnym rozwiązaniem dla firm.

W czasach w których wszyscy zwracają szczególną uwagę na ekologię, MPS jest rozwiązaniem sprzyjającym ekologii i ochronie środowiska naturalnego.

Wdrażając System Zarządzania Drukiem czynimy ze swojej firmy miejsce świadome ekologicznie poprzez recykling używanych materiałów eksploatacyjnych.

Korzyści płynące z wdrożenia MPS:

  1. Ciągłe monitorowanie stanu urządzeń drukujących.
  2. Obniżone koszty druku – ograniczone wykorzystanie urządzeń biurowych do celów prywatnych.
  3. Ograniczenie ilości zakupywanych materiałów eksploatacyjnych.
  4. Stały dostęp do usług serwisowych.
  5. Umowa podpisywana bezpośrednio z firmą Brother na 3,4 lub 5 lat.
  6. Gwarancja producenta na urządzenia na czas trwania umowy.
  7. Wszystkie materiały eksploatacyjne (tonery, bębny, pasy transferu itp.) są dostarczane bezpłatnie bezpośrednio od firmy Brother.
  8. Wszystkie zużywające się części (rolki, fuser’y itp.) są bezpłatnie wymieniane w trakcie trwania umowy MPS.
  9. OPŁATA ZA WYDRUKOWANE STRONY.

Po ofertę i więcej informacji pisz: biuro at microne.pl lub dzwoń: tel. 71 722 76 62.

Możliwość komentowania została wyłączona.